Tvåårsöverenskommelse gällande hyror 2012 och 2013

Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har den 7 december 2011 kommit överens om hyrorna för 2012 och 2013.

Första januari 2012 höjs hyrorna med 2,0 %.
Första januari 2013 höjs hyrorna med 2,0 % med eventuellt tillägg för stambytesprojekt etapp 3 i kvarteret Doktorn.

.  Elen för additionslägenheter höjs med 9 kr till 160 kr/mån.
.  Då hushållsel (kollektivel) ingår i hyran kommer justering att göras maj 2012.
.  Garage och carportar höjs med 5 %.
.  Lokaler höjs med 2,0 % eller enligt indexklausul.
.  De nya passivhuslägenheterna på Brushanen 2 som färdigställts 2010 undatas från hyreshöjning första året (2012).
.  I hyran ingår en av hyresgästföreningen bestämd hyressättningsavgift på 12 kr/mån och lägenhet.

Tillbaka