Hyrorna för 2014 är klara.

Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har den 4 december 2013 kommit överens om hyrorna för 2014.

Första januari 2014 höjs hyrorna med 1,64 %

Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen kom den 4 december 2013 överens om en höjning med 1,3%. Tidigare under 2013 har förhandlingar gjorts mellan parterna och man har då enats om en höjning med 0,34% vilket ger en total höjning med 1,64%.

Exempel på nuvarande hyra och nya hyror:

Lägenhet

Högaloft, 73 m2

Vråen 2, 73 m2

Doktorn, 80 m2

Nuvarande månadshyra

5240

5519

5722

Nya månadshyran

5326

5610

5816

 

Lokalhyror höjs med 1,64 % eller enligt indexklausul

Garage och carportar höjs med 1,64 %

P-platser med motorvärmare höjs med 1,64 %

Hyrorna för de nya lägenheterna på Kv. Salvian lämnas oförändrade.

 

Eventuella frågor besvaras av hyresavdelningen, Carin Olsen, 0370-48405.

Värnamo 2013-12-11

Tillbaka