Flytta vid årsskiftet?

Så får du din nyckel.

Följande gäller för månadsskiftet december-januari 2015:

Om du ska flytta från Finnvedsbostäder skall du ha återlämnat samtliga nycklar senast den 2/1 kl 12:00. Om kontoret inte är bemannat finns ett nyckelinkast vid entrédörren där du kan lämna dina nycklar. Lägenheten skall då vara tom och städad.

Om du ska flytta till Finnvedsbostäder kan du hämta dina lägenhetsnycklar from kl 12:00 den 2/1 2015 om inget annat har avtalats.

Finnvedsbostäders kundtjänst håller öppet from kl 09:00 den 2/1. Välkommen att kontakta oss då.

 

Under jul- och nyårshelgen kommer vår jour inte kunna svara på frågor kring nyckelutlämning.

Tillbaka