Första kontraktet för Japanhuset tecknat.

Finnvedsbostäder

Intresset för Salvian är stort

Idag tecknades det första kontraktet för en lägenhet i Japanhuset på kv Salvian. Alla treor i etapp två är redan förbokade och Claes Dohrnér är en av de som varit ute i god tid och lyckats knipa en av lägenheterna.

Fastighetschefen PerMagnus Rylander gratulerade och uppvaktade med en blomma.

Tillbaka