Hyrorna för 2015 är klara.

Höjning med 1,52%.

Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har den 26 november 2014 kommit överens om hyrorna för 2015.

Första januari 2015 höjs hyrorna med 1,52  %

Exempel på nuvarande hyra och nya hyror:

                                               

Lägenhet Högaloft, 73 m2 Vråen 2, 73 m2 Doktorn, 80 m2
Nuvarande månadshyra 5209 kr 5462 kr 5604 kr
Nya månadshyran 5288 kr 5545 kr 5689 kr

Lokalhyror höjs med 1,15 % eller enligt indexklausul

Garage och carportar höjs med 1,15 %

P-platser med motorvärmare höjs med 1,15 %

Hyrorna för de nya lägenheterna på Kv. Salvian lämnas oförändrade.

Frågor besvaras av hyresavdelningen, Carin Olsen, 0370-484 05.

Tillbaka