Nygammal förman och nya områden

Sylve Åhsberg får utökat förmansområde.

För att få en mer effektiv organisation och kunna öka servicegraden gentemot
hyresgästerna har Finnvedsbostäder gjort en organisationsförändring som innebär
att Sylve Åhsberg (tidigare förman på Doktorsområdet) har fått ett utökat
förmansområde vilket innefattar följande områden: Doktorn, Fredsgatan,
Grevevägen ,  Högaloft, Lyckan ,
Citronen, Fjärilsvägen Samt 
Tryggarpsbacken.

Har du som hyresgäst frågor kring organisationsförändringen är du välkommen att
kontakta fastighetsservicechef Andreas Farving på
andreas.farving@finnvedsbostader.s

Tillbaka