Finnvedsbostäder deltar i tyst minut

EU har utlyst en tyst minut för offren i Paris.

Idag måndag den 16 november klockan 12.00 har EU utlyst en tyst minut för att hedra offren för fredagens terroristattacker i Paris. Finnvedsbostäder kommer att delta i den tysta minuten med all personal för att visa vår respekt.
Tillbaka