Underhåll av uteplatser på Vråen

Finnvedsbostäder

Nya, tillgänglighetsanpassade betongplattor.

För att få en trevligare och mer tillgänglighetsanpassad boendemiljö får nu de boende på Vråen ett rejält underhåll av sina uteplatser. I underhållet ingår urgrävning och borttagning av befintliga betongplattor, höjden tillgänglighetsanpassas samt sättning av nya betongplattor. Under 2016 kommer också nya skärmväggar sättas upp.

I samband med detta görs en översyn då hyresgäster själva under åren byggt till staket och andra tillbyggnader utan skriftligt tillstånd. Alla tillbyggnader som saknar tillstånd måste tas bort.

Finnvedsbostäder har planerat in underhåll av uteplatser på följande objekt under 2015:

 

Malmgatan 36 – 50

Malmgatan 126 - 138

Birger Jarlsgatan 27 - 41

Birger Jarlsgatan 75 - 93

Brushanegatan 14 - 22

Tättingvägen 77 - 89

Tättingvägen 103 - 115

Valdemarsgatan 21 - 31

Birger Jarlsgatan 45 – 59

 

-Hyresgästerna på respektive adress meddelas när arbetet skall påbörjas i deras hus. Samtliga hyresgäster ombeds att i god tid ta bort eventuella lösa föremål samt tillbyggnader såsom tak, pavilkonger och staket som saknar skriftligt tillstånd, säger fastighetsservicechef Andreas Farving.

-Tillstånd för tillbyggnader/staket gäller endast under kontraktstiden och skall återställas vid avflyttning och tyvärr har inte alltid detta gjorts och därför återställer vi nu samtliga uteplatser på angivna adresser, avslutar Farving.

Tillbaka