Att söka bostad

Såhär går det till

För att söka bostad hos Finnvedsbostäder behöver du skapa ett konto på vår webbsida. Du måste ha fyllt 18 år för att få söka bostad hos oss. Din registrering är personlig och du kan endast söka lägenhet för eget bruk.

När du är registrerad väljer du att anmäla intresse på de lediga lägenheter du vill ställa dig i kö på.

Köpoäng

Om du inte redan är hyresgäst hos Finnvedsbostäder får du 1 poäng per dag du står i bostadskö. Är du däremot redan hyresgäst hos oss och registrerar dig som sökande så får du 1,5 poäng per dag du står i bostadskö. OBS! För att vara kvar i bostadskön måste du vara inloggad minst en gång var sjätte månad, annars förlorar du dina köpoäng.

Visning av lägenhet

När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut så är det de 5 sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten. Om du är en av dem så kontaktar vi dig via mail eller brev.

Du har nu en vecka på dig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida du vill hyra lägenheten eller inte. När du har bestämt dig så loggar du in på www.finnvedsbostader.se och tackar ja eller nej till lägenheten. Om du inte svarar alls så har du automatiskt svarat nej. Om flera sökanden har tackat ja så är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten.

Tacka nej

Tänk på att om du inom en 180-dagarsperiod tackar nej till tre lägenhetserbjudanden blir du spärrad från att söka lägenhet under 4 veckor.

Kriterier för att få hyra lägenhet

När du är den som har högst köpoäng blir du kontaktad av uthyrningsavdelningen på Finnvedsbostäder. Vi vill nu veta hur din ekonomiska situation ser ut, Det görs en kreditupplysning och du ombeds uppvisa intyg på arbete eller inkomst såsom CSN, a-kassa, pension eller sjukpension. För att få hyra lägenheten ska du inte ha några tidigare betalningsanmärkningar.

Försörjningsstöd eller etableringsstöd räknas inte som en inkomst.

När du har tecknat kontrakt förlorar du dina kundpoäng och börjar samla nya poäng från ditt gällande kontraktsdatum.

När du har ett gällande hyreskontrakt och vill byta lägenhet inom Finnvedsbostäders bestånd måste det gällande kontraktet ha gällt i minst 12 månader för att du skall få söka annan lägenhet.  

Förtur

Hos Finnvedsbostäder behandlas alla sökande lika. Det spelar ingen roll vilken situation man befinner sig i  - ingen ges förtur till bostad. Den som har starka medicinska eller sociala skäl kan dock få förtur via remisser från medborgarförvaltningen eller sjukvård. Dessa behandlas och avgörs på uthyrningsavdelningen av ansvarig chef. Det kan till exempel handla om personer som är utsatta för hot, tidigare missbruk eller relationsproblem. Det kan också handla om personer som på grund av medicinska skäl tex inte kan ta sig upp för trappan till sin lägenhet och som då behöver ett boende med hög tillgänglighet och tillgång till hiss.

Men inte ens det säkerställer rätt till förtur. Först måste det mer eller mindre bevisas att man inte har någon möjlighet att lösa situationen på egen hand. Det avgörs från fall till fall och hela systemet bygger egentligen på att de sökande i mesta möjligaste mån ska lösa sin situation själva.

Ett annat krav för att få förtur till en bostad är att man bedöms kunna sköta ett hyreskontrakt och klara av att bo i ett flerbostadshus med grannar.

Överlåtelse av hyresrätt

Enligt § 33 i hyreslagen kan en hyresgästs make/maka ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne enligt § 34 i hyreslagen. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är 3 år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras. Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst.

En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt.

Det är hyresgästens uppgift att styrka samboendet. Personbevis och inkomstuppgift ska bifogas ansökan. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Inflytt från annan kommun

Om du har fått jobb i Värnamo kommun och väljer att bosätta dig i kommunen blir du prioriterad i ditt lägenhetssökande. Skicka kopia på anställningsavtal eller annat underlag som styrker anställningen till info@finnvedsbostader.se Andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt.Man måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den. Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har.

Ett direktbyte måste alltid godkännas av Finnvedsbostäder och nya hyreskontrakt undertecknas. Processen är enkel sålänge båda parter har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Finnvedsbostäder neka det. Båda parter måste vara godkända.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte. Det är enbart bostaden som omfattas.

Tillbaka