Förtur till lägenhet

Vad godkänns som förtur?

Hos Finnvedsbostäder behandlas alla sökande lika. Det spelar ingen roll vilken situation man befinner sig i  - ingen ges förtur till bostad. Den som har starka medicinska eller sociala skäl kan dock få förtur via remisser från medborgarförvaltningen eller sjukvård. Dessa behandlas och avgörs på uthyrningsavdelningen av ansvarig chef. Det kan till exempel handla om personer som är utsatta för hot, tidigare missbruk eller relationsproblem. Det kan också handla om personer som på grund av medicinska skäl tex inte kan ta sig upp för trappan till sin lägenhet och som då behöver ett boende med hög tillgänglighet och tillgång till hiss.

Men inte ens det säkerställer rätt till förtur. Först måste det mer eller mindre bevisas att man inte har någon möjlighet att lösa situationen på egen hand. Det avgörs från fall till fall och hela systemet bygger egentligen på att de sökande i mesta möjligaste mån ska lösa sin situation själva.

Ett annat krav för att få förtur till en bostad är att man bedöms kunna sköta ett hyreskontrakt och klara av att bo i ett flerbostadshus med grannar.

Tillbaka