Svårt att få bostad.


Bostadsbristen ökar.

Boverkets bomarknadsenkät anger att åtta av tio svenskar bor nu i en kommun där det råder bostadsbrist. Det är en siffra som ökat kraftigt de senaste åren.

Av Sveriges 290 kommuner rapporterade två tredjedelar, eller 183 stycken, att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. För två år sedan var siffran 126.

Boverkets bostadsmarknadsenkät är där kommunerna varje år rapporterar om läget på bostadsmarknaden.

Omflyttning ger obalans

Bostadsbristen är mest omfattande i storstadsregioner och högskoleorter, av naturliga skäl. Det är dit många flyttar, och där befolkningsökningen är störst. Men även många mindre kommuner – så många som 88 kommuner med en befolkning under 25 000 invånare – rapporterar att de har för lite bostäder.

Störst brist på billiga hyresrätter

Störst är bristen på hyresrätter, framför allt små och billiga. Det gör att särskilt ungdomar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 219 kommuner uppger att de har brist på bostäder för ungdomar.  Sex av tio högskolekommuner rapporterar brist på studentbostäder.

244 kommuner rapporterar brist på bostäder för nyanlända. Även det är en siffra som ökat kraftigt de senaste åren, till följd av ökad invandring men också som resultat av en tilltagande press på hela bostadsmarknaden.

Många vill hyra

Det finns också andra grupper som gärna skulle välja hyresboende om det fanns – till rimlig kostnad. Nu tvingas de kanske köpa en bostadsrätt i stället, förutsatt att de har eget kapital eller möjlighet att låna.

Många äldre bor kvar i sina villor längre än de egentligen vill därför att de bor billigare där än i en ny lägenhet. Barnfamiljerna som gärna skulle ta över deras villa får vänta.

Finnvedsbostäder jobbar aktivt

Finnvedsbostäder är inget undantag och även i Värnamo kommun är det idag svårt att få tag på bostad. Hos Finnvedsbostäder beräknas idag 1-1,5 års kötid för att få bostad och antalet lediga bostäder är väldigt lågt.

För att motverka bostadsbristen färdigställde Finnvedsbostäder 78 nya lägenheter under 2015 och under året gjordes en omfattande genomgång av alla byggnader för att nyttja varenda godkänd kvadratmeter till boende.

Finnvedsbostäder kommer under 2016 påbörja byggnationen av kvarteret Städet för att ytterligare motverka bostadsbristen.

Om ni önskar anmäla ert intresse för lägenhet i kvarteret Städet, kontakta Marknadschef Caroline Fagerström på caroline.fagerstrom@finnvedsbostader.se

 

Läs mer om bostadsbristen i Sverige här

Tillbaka