SVT uppmärksammar brist på bostäder

Fokus på Finnvedsbostäder

Klicka här för att se inslaget

 

På två år har kostnaden för bostadslösheten i Jönköpings kommun ökat dramatiskt. Nu dammsugs möjligheterna att bygga och skaka fram små och billiga bostäder.

I Jönköping inleds nu arbetet med att bygga om vindar till små och billiga lägenheter. Tidigare har detta inte varit möjligt men en lagändring där hisskravet slopats gör nu att utrymmen frigörs.

Och det kommunala bostadsföretaget Vätterhem är en aktör som utnyttjar den här möjligheten.

 – Bara inom Vätterhems lägenhetsbestånd i centrala Jönköping så kan vi skaka fram ett 50-tal lägenheter på vindar. Och jag hoppas att privata fastighetsägare också gör en sådan inventering, säger Stefan Attefall (KD), styrelseordförande i Vätterhem.

Utmaning att bygga billigare

Utöver det så planeras en rad andra mindre lägenheter i nyproducerade hus.
 – Det är den stora utmaningen, att bygga billigare, men vi ser att produktionskostnaderna tyvärr ökar. Då måste vi också stötta människorna - inte byggföretagen. Jag tycker att bostadsbidragen bör höjas, att man bör jobba med startlån till de som köper sin första bostad och se till att skapa speciella möjligheter för de som har små inkomster och inget kapital. Inte minst nyanlända, säger Attefall.

Små och billiga lägenheter behövs

Och kostnaden för bostadslösa i Jönköpings kommun har bara på två år ökat från 3,5 miljoner till 5,5 miljoner kronor.

– Vi är mycket tydliga med vad som behövs, Och det är små och billiga lägenheter, säger Mia Chaib enhetschef för bostäder vid socialförvaltningen i Jönköping.

I Värnamo är flera projekt på gång.  Bland annat ett där ett befintligt tvåvåningshus byggs på ytterligare och bara inreds med mindre bostäder. Det kan liknas vid det omdebatterade fenomenet "social housing", områden med bara små billiga lägenheter, som kritiserats för att spä på segregationen.

– Jag vill inte kalla det för det. Det handlar bara om 27 lägenheter, säger Caroline Fagerström, marknadsansvarig vid Finnvedsbostäder.

En rad andra områden med insprängda billiga lägenheter planeras också. Men handläggningstiderna är långa. 

– Utmaningen just nu är att klara av de som är i akut behov av bostad - men vi har inget att erbjuda dem, säger Fagerström.

Källa:SVT

Tillbaka