Värme i lägenheter

Detta gäller hos Finnvedsbostäder.

Vi  får många frågor om vad som gäller för uppvärmning i våra lägenheter. Följande gäller hos Finnvedsbostäder:

Vad säger lagen om värme i lägenheter?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18°C och över 28°C. De allmänna råden gäller inte vid extrema värderförhållanden.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperaturer inomhus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20°C och 23°C. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18°C, och inte varmare än 28°C på sommaren.

Vad säger hyresgästföreningen om värme i lägenheter?

Hyresgästföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur ser Finnvedsbostäders riktlinjer ut avseende termiskt rumsklimat (temperaturen i lägenheten)?

Finnvedsbostäders riktlinjer avseende lufttemperatur inomhus anvisar 21°C som målsättning under uppvärmningssäsongen. En generell rumstemperatur på ca 21°C förutsätter att den är korrekt möblerad och att såväl byggnaden som värme- och ventilationsanläggningen är i fullgod kondition.

Det är av miljöskäl, som Finnvedsbostäder värmer lägenheterna till som högst 21°C. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Under riktigt kalla vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer än Folkhälsomyndighetens rekommendation om 20°C.

Vilken temperatur ska jag ha i lägenheten?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet minst bör vara 20°C men Finnvedsbostäders målsättning är runt 21°C.

När sätter Finnvedsbostäder på värmen i husen?

Det sker med automatik idag. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut till elementen, om behov finns.

Under sommaren kan innetemperaturen ligga upp emot 25°C. När temperaturen under hösten sjunker till ca 21°C, innan värmen startas, kan det upplevas som kallt i lägenheten för du upplever en förändring. Värmen startas succesivt  vilket innebär att temperaturen på elementen kan ligga på 24-28°C. En hand har en temperatur på ungefär 30 grader. Om elementet inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, men det gör det. En kan lätt tro att något är fel, men det viktigaste är att lufttemperaturen i lägenheten är 20-21°C.

Varför är mitt element kallt ibland?

På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är ca 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementet. Efter ett tag så svalnar elementet av till samma temperatur som det är i rummet. Det är därför som en ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minus grader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt håller en en jämn temperatur inne. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt, ens under vintern.

Hur ska värmen vara fördelad på elementen?

Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

 Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.

Om jag ändå fryser trots att lufttemperaturen är rätt?

Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Då många av våra hus är äldre och har ett omordernare klimatskal är upplevelsetemperaturen lägre än vad termometern visar. Känner en sig frusen tar en på sig en tröja och ett par sockar.

Clo-är en måttenhet för hur värende kläder är. Vanlig inomhusklädsel vintertid har 1,0 clo, medan sommarklädsel har 0,6 clo. Att vara naken motsvarar 0 clo.

Eftersom den mesta energin lämnar vår kropp genom huden så spelar det stor roll vilka kläder du har på dig inomhus. Kläderna producerar inte själv någon värme, med de hindrar värmen från att lämna kroppen. Med hjälp av Clo (Clothes) kan du räkna ut hur mycket kläder du behöver för att det ska kännas bra beroende på hur varmt eller kallt det är. Om du upplever att ca 21 grader är för kallt så kan det bero på att du inte har tillräckligt mycket kläder på dig. Sedan så spelar även aktivitetsnivå, lufthastigheten och luftens fukthalt roll.

 För att uppleva det behagligt inomhus kan kläder motsvarande 1,0 clo behövas. Det motsvarar en person med underkläder (0,05 clo),strumpor (0,05 clo), en t-shirt (0,10 clo), skjorta med lång ärm (0,25 clo), tröja (0,30 clo) och långbyxor (0,30 clo).

Hur möblerar jag för att få varmare?

Om det är kallt i lägenheten kan det faktiskt bero på hur en möblerar sin lägenhet. Det är mycket viktigt att inte ställa soffor, hyllor mm tätt intill elementet så att värmen inte kan spridas ut i rummet. Tjocka garerer som hänger framför termostaten påverkar dess funktion då den inte känner av rätt rumstemperatur och stänger av värmen till elementet för tidigt. En ska heller inte klä in elementen med ”elementskydd”, för då stängs värmen in.

Varför ska friskluftsventilerna vara öppna?

Under höst och vinter tillbringar vi oftast mer tid i bostaden än under sommartid, varför det blir än viktigare med ett behagligt inomhusklimat. Men trilla inte i fallgropen att stänga igen tilluftsventiler i tron att det då blir varmare. Det enda som händer är att luften i lägenheten blir dålig, instängd och att du kan få in ovälkomna lukter som matos och röklukt från er granne.

Ventilen ska alltid stå lite öppen, även på vintern. En ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som kommer in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet. Den använda luften försvinner sedan ut i köket och badrummet där den sugs ut.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut gammal.

Kan jag vädra min lägenhet på vintern?

Ja, och det är bra att göra det ibland. Men se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund. Det händer tyvärr allt för ofta att vi kommer hem till hyresgäster som klagar på att det är kallt, vi kan då bara konstatera att en vädrat på fel sätt och för länge. Därför är lägenheten kall.

Varför är min lägenhet så varm på sommaren?

På sommaren om det är mycket varmt ute, har en fönster, persienner, garerer och balkongdörr stängda på dagen och så vädrar en sin lägenhet på natten när det är svalare ute. Den temperatur som är ute kommer efter en tid in genom väggar, fönster och via ventilationen, vi får speciellt problem vid värmeböljor när temperaturen inte sjunker på nätterna och ligger kvar på ca 20 grader.

 Det skall inte vara varmare än 28 grader på sommaren inomhus om du följt Finnvedsbostäders råd. Detta gäller inte vid extrema väderförhållanden, enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)

Det är kallt ute och mitt element är kallt?

Kontrollera att termostaten står i öppet läge dvs. att den inte är nervriden.

 Om inte; Vrid på termostaten några gånger och känn sedan om du märker någon skillnad på elementet. Röret från golvet till elementet värms upp först. Känn med handen på röret. Om det inte blir varmare på 5-10 minuter bör du kontakta Finnvedbostäder.

Hur arbetar Finnvedsbostäder med kalla lägenheter?

Vi mäter lufttemperaturen i er lägenhet, enligt de riktlinjer som finns.

 Vi kan även ”logga” lägenheten. Det vill säga att vi placerar en dosa mitt i lägenheten på ca en meters höjd som mäter temperaturen under ett tidsintervall. Vi får då fram en kurva på temperaturnivå och temperaturskillnader under dygnet.

Tillbaka