Överenskommelse gällande hyror för 2017

Finnvedsbostäder

Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har den 10 februari 2014 förhandlat om hyrorna för Finnvedsbostäders bestånd. Till följd av ökat underhåll i fastigheterna framförhandlades att hyrorna skulle höjas i tre etapper med start 2015. Nu är det således dags för den tredje och sista höjningen. Detta innebär att hyrorna skall höjas med 0,37% från och med 2017-09-01. I snitt genererar detta en hyreshöjning på 28 öre per m2 och månad.

Bostäder- och Lokalhyror höjs med 0,37%

Garage och Carportar höjs med 0%

P-platser med motorvärmare höjs med 0%

 

Eventuella frågor besvaras av ekonomiavdelningen, 0370 - 484 00.

Tillbaka