ALLMÄNNYTTANS KLIMATINITIATIV

Finnvedsbostäder

Finnvedsbostäder går vidare i miljöarbetet och är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ!

Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Klimatinitiativet är en uppföljning på Skåneinitiativet, i Skåneinitiativet sparade 105 allmännyttiga bostadsföretag på tio år tillsammans 4,7 TWh energi - motsvarande årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Finnvedsbostäder var även en del av Skåneinitiativet.

Hittills har mer än 77 bostadsföretag med drygt 311 000 lägenheter skrivit på avsiktsförklaringen för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer på: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/

Tillbaka