FINNVEDSBOSTÄDER LEGITIMERAR SIG VID BESÖK

Finnvedsbostäder

Det har kommit till vår kännedom att företag kontaktat våra hyresgäster och uppger sig för att utföra tjänster åt Finnvedsbostäder mot betalning och därför önskar komma in i lägenheten. De tar inte emot kontanter utan önskar registrera hyresgästens kort i en kortläsare för omedelbar betalning.

Finnvedsbostäder vill förtydliga att vi inte samarbetar med någon sådan aktör och att informationen är felaktig. De gånger vi behöver komma in i er lägenhet på grund av underhåll/reparation kan vi alltid legitimera oss och om vi anlitat en underentreprenör har de alltid med sig en arbetsorder. Vid större underhåll budar vi alltid i din postlåda och meddelar när vi kommer besöka dig.

Om du får besök av någon som utger sig att komma från Finnvedsbostäder eller utföra ett uppdrag åt oss och du känner dig osäker ber vi dig att alltid fråga efter yrkeslegitimation samt arbetsorder. Du är även välkommen att kontakta oss via mail, info@finnvedsbostader.se eller telefon 0370 – 484 00 för att meddela om du fått ett besök hem till dig som känns osäkert.

Tillbaka