FÖRÄNDRAD HANTERING KÖPOÄNG

För rättvisare kösystem i vår bostadskö kommer hanteringen av köpoäng för dig som hyresgäst att förändras.

Fr.o.m. årsskiftet kommer du som hyresgäst samla 1 köpoäng/dag istället för 1,5 köpoäng. Dina redan intjänade köpoäng baserat på 1,5 köpoäng/dag kommer självklart att bibehållas.

Detta innebär att samtliga registrerade i vår bostadskö fr.o.m. 1 januari 2019 samlar 1 köpoäng/dag.

Tillbaka