HUSKURAGE - VÅGA AGERA OM DU MISSTÄNKER VÅLD

Finnvedsbostäder

 

 

Finnvedsbostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen och andra lokala fastighetsbolag anslutit sig till den ideella föreningen Huskurage som verkar för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till en norm i våra kvarter.

 Om du känner oro för din granne ber vi dig:

1. Knacka på hos grannen och fråga hur det står till.

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan skapa mer trygghet.

Vid pågående våld ber vi dig ringa polisen via larmnumret 112.

När barn far illa:

Vid oro för att barn utsätts för våld eller på annat sätt far illa i sin hemmiljö, kontakta kommunens jourhavande socialsekreterare (dagtid) på 0370- 37 74 10, eller ring 112 (kvällstid) och gör en orosanmälan.

Du kan vara anonym.

 Är du själv utsatt för våld?

Ring Kvinnofridsjouren på 020- 50 50 50 för hjälp och stöd eller kontakta Värnamo kvinnojour på 0370-475 25. Både kvinnor och män som behöver hjälp kan ringa dessa nummer.

Läs mer om Huskurage på www.huskurage.se

Tillbaka