NÖJD KUND UNDERSÖKNING

Finnvedsbostäder

Under hösten har Finnvedsbostäder tillsammans med undersökningsföretaget AB Wikner & Co QM genomfört en nöjd-kund undersökning där en tredjedel av våra hushåll har fått svara på frågor om sitt boende och om upplevelsen av oss som företag. Frågorna har berört service, skötsel, boendestandard, trygghet och övrigt.

Av 800 tillfrågade hushåll har 398 svar inkommit vilket anses som en god svarsfrekvens. Resultatet visar ett generellt snittbetyg på 3,8/5 för Finnvedsbostäder. I en jämförelse med de 150 största bostadsbolagen i Sverige, både privata och allmännyttiga, har Finnvedsbostäder ett snitt på 70/100 där den hyresvärd med högst betyg fick 77.

Uppföljning av denna undersökning kommer fortsätta de kommande två åren med en tredjedel av beståndet varje år. På en treårsperiod får således samtliga hushåll möjlighet att delta i undersökningen. Dessa återkommande undersökningar ger oss möjlighet att identifiera och följa upp eventuella förbättringsområden.

Klicka på länken NKI 2018 för att ta del av det övergripande undersökningsresultatet.

Tillbaka