SENIORMÄSSA 23 OKTOBER

Finnvedsbostäder

I oktober varje år arrangerar omsorgsförvaltningen seniormässa. I år hålls mässan tisdag 23 oktober kl. 9.30-16.

Syftet med mässan är att presentera omsorgsförvaltningens verksamhet och dess samarbetspartner, men också att ge plats för intresseorganisationer som vänder sig till seniorer i regionen.

- Genom seniormässan vill vi ge kunskap, skapa trygghet och öka delaktigheten för seniorer. Vi tror att det ökar livskvalitén, säger Anna Tillberg som är projektledare för mässan och anhörigsamordnare i Värnamo kommun.

I år deltar cirka 40 utställare på mässan, Finnvedsbostäder är en av dessa.

Årets föreläsare är författaren Egon Rommedahl, som pratar om meningsfulla möten kl. 10.30 och 14.00.

Seniormässan är öppen för alla.

Ni är välkomna att besöka oss och höra med vad vi på Finnvedsbostäder kan erbjudan gällande 65+ boende och Trygghetsboende.

Gratis entré.

Tillbaka