VATTENLÄCKA VRÅEN 2

P.g.a läckage på inkommande vatten i undercentralen Brushanegatan 24 i Värnamo så är vattnet avstängt av kommunen. Reparationsarbeten är påbörjade och vattenleveransen beräknas vara igång igen under måndagen den 12/11.

Tillbaka