EARTH HOUR 2019

Finnvedsbostäder

Lördagen den 30 mars kl. 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour, WWFs klimatmanifestation där människor i hela världen släcker ljuset en timme.

 

Så här medverkar Finnvedsbostäder i Earth Hour

Finnvedsbostäder kommer under hela helgen släcka ner belysning på våra kontor, men inte i våra bostadsområden då vi inte vill påverka säkerheten för våra hyresgäster eller övriga som vistas i området.

Miljöarbete året runt

Earth Hour handlar om att uppmana människor att som en symbolisk handling släcka lampan under en timme i syfte att uppmärksamma klimatfrågan och inspirera till ett mer planetvänligt liv.

Finnvedsbostäder arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av miljöarbetet och vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ. Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Genom Klimatinitiativets avsiktsförklaring höjer vi ambitionsnivån och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap och inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

Vi vill inspirera så många hyresgäster som möjligt att delta i aktionen Earth Hour och hoppas att vårt engagemang kan väcka lite tankar som leder till smarta miljöval året runt.

Tillbaka