FINNVEDSBOSTÄDER LEGITIMERAR SIG VID BESÖK

Det har kommit till vår kännedom att personer kontaktat våra hyresgäster och uppger sig för att komma från Finnvedsbostäder och önskar komma in i lägenheten.

Finnvedsbostäder vill förtydliga att de gånger vi behöver komma in i er lägenhet på grund av underhåll/reparation kan vi alltid legitimera oss och om vi anlitat en underentreprenör har de alltid med sig en arbetsorder. Vid större underhåll budar vi alltid i din postlåda och meddelar när vi kommer besöka dig.

Om du får besök av någon som utger sig att komma från Finnvedsbostäder, eller någon som ska utföra ett uppdrag åt oss, och du känner dig osäker ber vi dig att alltid fråga efter yrkeslegitimation samt arbetsorder. Du är även välkommen att kontakta oss via mail, info@finnvedsbostader.se eller telefon 0370 – 484 00 för att meddela om du fått ett besök hem till dig som känns osäkert.

Tillbaka