HYRESGÄSTENKÄT

Nu genomför vi en hyresgästundersökning

En tredjedel av våra hyresgäster har fått hem en hyresgästenkät i sina brevlådor. Enkäten innehåller frågor om boende, service, skötsel, standard m.m.

Undersökning kommer att genomföras tre år i rad vilket innebär att en tredjedel av hyresgästerna i varje område väljs ut vid varje tillfälle. Efter en treårsperiod har alla hyresgäster fått möjlighet att besvara enkäten. Syftet till undersökningen är att få in synpunkter på vad som är bra och vad som kan förbättras. De hyresgäster som besvarar enkäten har dessutom chansen att vinna en månadshyra.

Tack för att era svar - De är värdefulla för oss!

Tillbaka