SORTERING AV MATAVFALL

Finnvedsbostäder

Nu inför vi sortering av ditt matavfall

Finnvedsbostäder har valt att ansluta samtliga fastigheter till det nya abonnemanget ”Sortera matavfall” Det innebär att det nu blir möjligt för dig att göra en enkel insats för miljön, en liten förändring i vardagen som gör stor miljönytta!

De sopkärl som idag kallas för hushållsopor kommer nu att delas upp till två, matavfall och restavfall. Alla hyresgäster kommer inom kort att få en egen behållare för matavfall som kan placeras under diskbänken. Finnvedsbostäder kommer att tillhandahålla en speciell papperspåse för matavfallet, påsen passar i din behållare. Behållaren, en första omgång med papperspåsar samt informationsmaterial kommer att ställas utanför din lägenhetsdörr i samband med att vi byter kärl i ditt miljöhus/miljöstation.

Matavfallet slängs sedan i det uppmärkta bruna kärlet i ditt miljöhus/miljöstation Tänk på att det är viktigt att påsarna är väl tillslutna, annars finns risk för dålig lukt och ohyra.

Det som blir över efter att du källsorterat dina sopor kallas för restavfall. Exempel på restavfall kan vara blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, blomjord mm. Restavfallet slängs i uppmärkt behållare i ditt miljöhus/miljöstation. Fullständig information om hur du sorterar ditt avfall kommer finnas i informationsmaterialet som du får i samband med leverans av din matavfallsbehållare. 

Först ut är våra bostäder i Bredaryd och Forsheda som inom kort kommer få leverans av matavfallsbehållare. Därefter kommer successivt övriga kvarter att anslutas till systemet.

Tillbaka