Frågor och svar

Finnvedsbostäder

Här hittar ni de vanligaste frågorna och funderingar som dyker upp. Vi har delat in allt i följande kategorier:

  • Att söka bostad
  • Boendeformer
  • Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
  • Sophantering och miljöhus
  • Lägenhetstemperatur och ventilation
  • TV och telefoni