Att söka bostad

Finnvedsbostäder

För att söka bostad hos Finnvedsbostäder behöver du skapa ett konto på vår webbsida. Du måste ha fyllt 18 år för att få söka bostad hos oss. Din registrering är personlig och du kan endast söka lägenhet för eget bruk.

När du är registrerad väljer du att anmäla intresse på de lediga lägenheter du vill ställa dig i kö på. Du kan ha maximalt fem intresseanmälningar samtidigt.

Köpoäng

Om du är registrerad som sökande i vår bostadskö får du 1 poäng per dag du står i bostadskö. 
OBS! För att vara kvar i bostadskön måste du vara inloggad minst en gång var tolfte månad, annars förlorar du dina köpoäng.

Visning av lägenhet

När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut så är det de 5 sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten.
Om du är en av dem så kontaktar vi dig via mail eller brev.

Du har nu en vecka på dig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida du vill hyra lägenheten eller inte. När du har bestämt dig så loggar du in på www.finnvedsbostader.se och tackar ja eller nej till lägenheten. Om du inte svarar alls så har du automatiskt svarat nej. Om flera sökanden har tackat ja så är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten.

Tacka nej

Tänk på att om du inom en 180-dagarsperiod tackar nej till tre lägenhetserbjudanden blir du spärrad från att söka lägenhet under 4 veckor.

Kriterier för att få hyra lägenhet

När du är den som har högst köpoäng blir du kontaktad av uthyrningsavdelningen på Finnvedsbostäder. Vi vill nu veta hur din ekonomiska situation ser ut. Det görs en kreditupplysning och du ombeds uppvisa intyg på arbete eller inkomst såsom CSN, a-kassa, pension eller sjukpension. Intyget ska vara oss tillhanda på mail inom 24 timmar från det att du blivit meddelad.
För att få hyra lägenheten ska du inte ha några tidigare betalningsanmärkningar.

Försörjningsstöd eller etableringsstöd räknas inte som en inkomst.

När du har tecknat kontrakt förlorar du dina kundpoäng och börjar samla nya poäng från ditt gällande kontraktsdatum.

När du har ett gällande hyreskontrakt och vill byta lägenhet inom Finnvedsbostäders bestånd måste det gällande kontraktet ha gällt i minst 12 månader för att du skall få söka annan lägenhet, med undantag för byte till nyproduktion.  

Prioritet

Varje år får vi in hundratals ansökningar om prioritet. Många befinner sig i en svår situation, men det är bara runt en sjättedel som uppfyller kraven. Ansökningarna granskas enligt Finnvedsbostäders riktlinjer för prioritet. Nedan kan du läsa om de krav vi ställer i en prövning.

För att kunna få prioritet till bostad behöver du ha

  • fått ny anställning i Värnamo, Gislaved, Gnosjö eller Vaggeryds kommun och i dagsläget vara skriven i en annan kommun samt ha minst 100 km pendlingsavstånd in till ditt nya arbete. Anställningen skall vara gällande i minst 6 månader från inflyttningsdatumet.
  • starka medicinska skäl. Du måste vara skriven i Värnamo kommun och dina skäl måste styrkas med intyg från din läkare eller psykolog. Detta kan också göras av någon annan behandlare som känner till din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Om du varit utsatt för hot eller misshandel behöver ansvarig handläggare styrka dina behov av prioritet till annan bostad.

För att du ska beviljas prioritet måste du dessutom

• Vara anmäld i Finnvedsbostäders bostadskö och vara aktivt sökande.

• Vara fri från skulder samt betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra.

• Sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel eget byte.

• Sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad.

• Sakna möjligheter att anpassa ditt nuvarande boende.

• Sakna möjlighet att bo i andra hand eller att vara inneboende.

Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för prioritet är bland annat bostadslöshet i samband med skilsmässa/separation, om du bor för trångt, har störande omgivning, eller tycker att din boendekostnad är för hög.

Så här går det till att ansöka om prioritet

1. Ansökan görs genom att fylla i en ansökningsblankett. Glöm inte att bifoga de dokument som krävs.

2. Om du fått din ansökan beviljad matchar vi dina behov med en lägenhet som du får via erbjudande. Du får endast ett lägenhetserbjudande. Om du inte tackar ja till lägenhetserbjudandet, eller inte lämnar svar, kommer din ansökan att avregistreras och du har förbrukat din möjlighet till prioritet.

3. Innan du svarar ja eller nej får du se lägenheten. Visningsinbjudan får du per post eller mejl. I de flesta fall visar nuvarande hyresgäst lägenheten, ibland får du låna nyckel och gå och titta själv.

4. När du tackar ja till en lägenhet gör Finnvedsbostäder en kreditupplysning för att kunna godkänna dig som hyresgäst och du blir därefter kontaktad av uthyrningsavdelningen. Om du tackar nej till lägenhetserbjudandet ska du ange orsak och har förbrukat din möjlighet till prioritet.

5. När du blivit godkänd är det dags att teckna kontrakt hos Finnvedsbostäder.

6. När du har fått en lägenhet och flyttat in är det vår rekommendation att du ställer dig i bostadskön igen i fall du vill ändra ditt boende i framtiden.

Omprövning av beslut

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att begära omprövning. För att beslutet ska kunna bli annorlunda, behöver det finnas nya uppgifter som du kan styrka. Det räcker alltså inte att skicka med samma intyg som vid första prövningen.

Skriv en förklaring till varför du begär omprövning, och skicka med de nya intygen som styrker de nya skälen för prioritet.

Överlåtelse av hyresrätt

Enligt § 33 i hyreslagen kan en hyresgästs make/maka ha rätt att överta hyresrätten vid bodelning eller arvskifte. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente.

En hyresgäst som inte tänker bo i sin bostadslägenhet får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbott med honom/henne enligt § 34 i hyreslagen. Med varaktighet menas att sammanboendet pågått under en längre tid (praxis är 3 år). Om något oförutsett inträffar innan tre år har gått kan en individuell prövning göras. Den nya hyresgästen måste vara godtagbar som hyresgäst.

En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt.

Det är hyresgästens uppgift att styrka samboendet. Personbevis och inkomstuppgift ska bifogas ansökan. Eventuellt kan hyresgästen komma att behöva komplettera ansökan.

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt.Man måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.
Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov.
Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.

Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har.

Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt som varit giltigt i minst 12 månader. Ett direktbyte måste alltid godkännas av Finnvedsbostäder och nya hyreskontrakt undertecknas. Processen är enkel så länge båda parter har fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster.

Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan Finnvedsbostäder neka det. Båda parter måste vara godkända.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte. Det är enbart bostaden som omfattas.