Boendeformer

Finnvedsbostäder

Förutom traditionella hyresrätter erbjuder Finnvedsbostäder följande boendeformer:

Studentlägenheter

Studentlägenheterna ligger centralt i Värnamo mittemot Campus Värnamo med närhet till stationen. Varje lägenhet är 22kvm och har pentry med kyl och frys samt badrum med dusch.

I första hand hyrs studentbostäderna till den student som är inskriven för CSN-berättigade studier i Värnamo kommun och som aktivt bedriver studier. Detta verifieras med hjälp av antagningsbesked från aktuell skola eller besked från CSN. Studentlägenhet får hyras under studietiden, när studierna avslutats (eller vid studieuppehåll) skall avtalet sägas upp.

I hyran ingår bredband 100 Mbps och ett basutbud för kabel-TV med Värnamo Energi som leverantör.

Ledig studentbostad söker du via www.finnvedsbostader.se.

Passivhus

Låt dig inte luras av det stillsamma namnet – passivhus är ett aktivt sätt att bo för att skona miljön genom att energibehovet halveras och koldioxidutsläppen reduceras.

Med extraisolerade väggar, golv, fönster etc. och effektiv värmeåtervinning ur ventilationsluften skapas förutsättningar för att nå 50% lägre energibehov än i traditionella byggnader. Passivhusen är så välisolerade att de till stor del värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning. Väggarna är 45cm tjocka och isolerar bode värme och ljud mycket väl.

Finnvedsbostäder arbetar aktivt för att minska energianvändningen i våra bostäder. Eftersom att energipriserna stiger är det både tryggt och alltmer lönsamt att äga passivhus/lågenergihus och framför allt tjänar miljön på energieffektivare hus.

Passivhus värms huvudsakligen upp av kroppsvärme, elektriska apparater, belysning och solinstrålning.
Finnvedsbostäder AB ligger långt framme i byggande och utveckling av bostäder i passivhus. Denna typ av hus innebär en något högre investering i byggskedet, men blir på sikt är kostnaden för ägandet lägre då passivhusen ger kraftigt minskade driftskostnader.

Boende i tidigare byggda passivhus vittnar om ökad komfort tack vare ökad täthet, förvärmd tilluft och inget drag från varken tilluftsventiler eller fönster. Ett tätt hus skyddar (tvärtemot vad en del tror) effektivt mot fuktskador, bland annat eftersom fuktig inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen. Samtidigt är luftväxlingen och filtreringen i passivhus bättre än i de flesta traditionella hus, vilket ger högsta kvalitet på inomhusluften.

Andra fördelar är till exempel de vackra, djupa fönsternischerna och att man helt slipper värmeelement. Det blir med andra ord både snyggt, lättare att möblera och hålla rent. Dessutom leder den välisolerade konstruktionen till att det blir mycket tyst inomhus.

Redan idag byggs Finnvedsbostäders bostadshus med förutsättningen att ge våra kunder lägre energikostnader och bidra till en minskad klimatpåverkan. Med hjälp av passivhusteknik kan vi i framtiden utveckla ännu bättre byggmetoder för energisnåla hus, och på lång sikt sänka energibehovet ytterligare i alla nyproducerade bostäder.

Kooperativ hyresrätt

I den kooperativa hyresrätten hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening. Hyresgästen måste dessutom vara medlem i föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett särskilt slag av ekonomisk förening.

Medlemmarna i föreningen betalar dels medlemsinsatser, dels upplåtelseinsatser. Medlemsinsatserna uppgår vanligtvis till symboliska belopp medan upplåtelseinsatserna varierar betydligt, från noll till flera tusen kronor per kvadratmeter. Om man lämnar föreningen får man tillbaka upplåtelseinsatsen. Hyresgästen kan inte sälja sin hyresrätt.

Både bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten är ekonomiska föreningar. Det finns dock en avgörande skillnad mellan bostadsrätt och kooperativ hyresrätt. I bostadsrätten finns en fast koppling mellan medlemmens andel i föreningen och nyttjanderätten. Detta möjliggör att man kan köpa och sälja nyttjanderätten i föreningen (man köper och säljer inte själva lägenheten). På vissa marknader kan priserna för bostadsrätter trissas upp rejält . I den kooperativa hyresrätten finns ingen fast koppling mellan medlemmens andel i förening och nyttjanderätten. Detta medför att nyttjanderätten då inte heller kan köpas och säljas. Den kooperativa hyresrätten är därmed spekulationsfri.  Det medför också att föreningarna kan ha en kö.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan i varierande grad ansvara för teknisk och ekonomisk förvaltning. Medlemmarna bestämmer själva vad och hur mycket av förvaltningen de ska utföra. Arbetsfördelningen mellan bostadsföretaget och föreningen regleras genom ett förvaltningsavtal.

Källa:SABO