Lägenhetstemperatur och ventilation

Värme i lägenheter

Vårt värmesystem arbetar automatiskt, det innebär att utomhustemperaturen styr, när temperaturen ute faller går systemet igång.

Under våren och hösten som har kalla nätter och varmare dagar kan det ibland ta en stund innan systemet hittar rätt balans.

Finnvedsbostäder strävar efter att temperaturen ska vara mellan 20 och 21°C under uppvärmningssäsongen, detta enligt en överenskommelse med hyresgästföreningen. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig, tänk på att mäta minst 0,6 m från yttervägg och på 1-2 meters höjd. 

Skulle termometern visa lägre än 20°C kan du kontrollera följande:

  • Att lägenheten är korrekt möblerad, att ställa stora och tunga möbler som soffa och säng framför elementet stör termostaten
  • Att det inte hänger tunga gardiner över termostaten, den kan då känna av att det är högre värme i rummet än vad det är och slå av värmen för tidigt.
  • Att man inte öppnar fönster för att vädra under för lång tid, gör det hellre ordentligt en kort stund. Sedan får man räkna med att det kan ta ett tag innan värmen stiger igen.
  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in i elementet upptill, ger ifrån sig värme, och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera, gör i så fall en felanmälan.

Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Då många av våra hus är äldre och har ett mer omodernt klimatskal är upplevelsetemperaturen lägre än vad termometern visar. Även aktivitetsnivå, lufthastighet, luftens fukthalt och hur mycket kläder man har på sig spelar roll för hur man upplever värme. 

Har du försökt att åtgärda så mycket av ovanstående saker själv och det fortfarande skulle vara under 20°C så gör du en felanmälan till oss.

 

Ventilation

Under höst och vinter tillbringar vi oftast mer tid inne i bostaden än under sommartid varför det blir än viktigare med ett behagligt inomhusklimat. Men trilla inte i fallgropen och stäng tilluftsventiler i tron att det då blir varmare. Det enda som händer är att luften i lägenheten blir dålig och instängd. Du riskerar dessutom att få in ovälkomna lukter som matos och röklukt från grannen. Ventilen ska alltid stå lite öppen, även under vintern. Ventilerna ska inte tätas eftersom det hindrar luften från att komma in och sätter ventilationssystemet ur spel. Luften som kommer in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och hjälper dessutom till att sprida värmen från elementet ut i rummet. Den använda luften försvinner sedan ut i köket och badrummet där den sugs ut. För ett fräsch inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut gammal. Samtliga fastigheter besiktas regelbundet och protokoll från dessa besiktningar kan hittas i trapphus, miljöhus eller tvättstugan. 


Håll med om att det inte håller

Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen.

Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. Vi ska inte behöva förändra hela vår livsstil för att kunna vara med och bidra i energispararbetet. 

På www.allmannyttan.se/energispartips/ finns energispartips och energisparinformation. 

Och till dig som inte bor i allmännyttan – varmt välkommen att ta del av våra tips. Med hjälp av dem kan du sänka din egen energianvändning och samtidigt vara med och bidra till att Sverige når sina klimatmål. Det tänker i alla fall vi i Allmännyttan göra.


Belysning

Finnvedsbostäder arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen till belysningsinstallationerna utan att tumma på ljuskvalitén.

Utomhusbelysningens kvicksilverlampor byts succesivt ut mot bland annat LED-armaturer. I trapphus och källare ersätts äldre strömbrytare och trapphusautomater med helautomatiska LED-armaturer.

Earth Hour 2019

Lördagen den 30 mars kl. 20:30-21:30 är det dags för Earth Hour, WWFs klimatmanifestation där människor i hela världen släcker ljuset en timme.

Så här medverkar Finnvedsbostäder i Earth Hour

Finnvedsbostäder kommer under hela helgen släcka ner belysning på våra kontor, men inte i våra bostadsområden då vi inte vill påverka säkerheten för våra hyresgäster eller övriga som vistas i området.

Miljöarbete året runt

Earth Hour handlar om att uppmana människor att som en symbolisk handling släcka lampan under en timme i syfte att uppmärksamma klimatfrågan och inspirera till ett mer planetvänligt liv.

Finnvedsbostäder arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av miljöarbetet och vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ. Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Genom Klimatinitiativets avsiktsförklaring höjer vi ambitionsnivån och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap och inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att all kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

Vi vill inspirera så många hyresgäster som möjligt att delta i aktionen Earth Hour och hoppas att vårt engagemang kan väcka lite tankar som leder till smarta miljöval året runt.


IMD

I all nyproduktion samt vid större ombyggnationer installerar vi IMD, Individuell mätning och debitering, som kan omfatta värme, varmvatten och el. IMD är en fördelningsmätning som innebär att hyresgästen betalar för den delen av ett visst energislag som används.

Finnvedsbostäder vill med detta system ge alla hyresgäster möjligheten att kunna påverka och ha möjlighet att minska sina kostnader och vi anser att det är mer rättvist att alla betalar för det man förbrukar istället för att alla delar på den totala förbrukningen.

Minskad förbrukning sparar energi vilket både miljön och privatekonomin vinner på.

Inför varje område Finnvedsbostäder installerar IMD på kommer vi att ha en förhandling med Hyresgästföreningen om hur mycket din hyra kommer att sänkas. 

Här är ett exempel på hur mätningen och aviseringen ser ut.
Hyresavi avseende månad

Mars: Den sista mars mäter vi förbrukningen av mars månads förbrukning.
April: Mars månadsförbrukning ser du på den avi du får i april och som ska betalas senast den 30 april.

Din förbrukning kommer att presenteras både på din hyresavi samt på ”Mina sidor” på www.finnvedsbostader.se.

Du kan minska din varmvattenförbrukning genom att:
• Täta droppande kranar. För byte av packning – gör en felanmälan på finnvedsbostader.se.
• Se till att använda diskpropp och sköljbalja när du diskar
• Blötlägg disken en liten stund så lossnar matresterna mycket lättare
• Torka upp överblivet fett ur stekpannan med lite hushållspapper och sortera som matavfall. Det sparar både vatten och diskmedel, och dessutom undviker du stopp i avloppet.
• Tänk på att inte spola kranen på högsta tryck när du bara behöver använda lite vatten
• Duscha hellre än bada. Du kan också korta ner duschtiden – här finns mycket vatten att spara.

Skulle du flytta ut från en lägenhet med IMD kommer du att få en sluträkning per månad, 1-2 månader efter det att du har flyttat, då debiteringen sker i efterhand.