Lägenhetstemperatur och ventilation

Energiarbete med miljön i fokus.

Inomhusmiljön hos Finnvedsbostäder

Temperatur

Socialstyrelsens rekomentatioin är en lägsta temperatur på 18° C. Enligt en överenskommelse mellan Hyresgästsföreningen och Finnvedsbostäder bör temperatur under uppvärmningssäsongen vara mellan 20 och 21° C. Vid eventuella oklarheter utför vi mätningar inom vistelsezonen (mellan ett till två meters höjd samt minst 0,6 m ifrån en yttervägg). Om lägenheten upplevs kall vill vi gärna besöka lägenheten innan vi kommer med förslag på åtgärder.

Ventilation

För att upprätthålla god inomhusklimat skall lägenheter ventileras. Inom Finnvedsbostäder finns en mängd olika tekniska lösningar beroende på byggnadstekniska krav och installationsåret. Samtliga fastigheter dock besiktas regelbundet och protokoll från dessa besiktningar kan hittas i trapphus, miljöhus eller tvättstugan. 

Skåneinitiativet

Finnvedsbostäder deltar i Skåneinitiativet vilket innebär en målsättning att spara 20 % av energin fram till 2016 med utgångspunkt från 2007 års förbrukning. Detta är en tuff målsättning eftersom Finnvedsbostäder tidigt började med flertalet energibesparande åtgärder.

Håll med om att det inte håller

Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen.

Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. Vi ska inte behöva förändra hela vår livsstil för att kunna vara med och bidra i energispararbetet.

På http://www.allmännyttan.se finns energispartips och energisparinformation. Du kan lära dig mer om energisparande genom att spela Energiarbetarna.

Och till dig som inte bor i allmännyttan – varmt välkommen att ta del av våra tips. Med hjälp av dem kan du sänka din egen energianvändning och samtidigt vara med och bidra till att Sverige når sina klimatmål. Det tänker i alla fall vi i Allmännyttan göra.

Belysning

Finnvedsbostäder arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen till belysningsinstallationerna utan att tumma på ljuskvalitén.

Utomhusbelysningens kvicksilverlampor byts succesivt ut mot bland annat LED-armaturer. I trapphus och källare ersätts äldre strömbrytare och trapphusautomater med helautomatiska LED-armaturer.

Earth Hour

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en viktig signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.

Finnvedsbostäder är med och släcker utomhusbelysningen på flertalet bostadsområden.

IMD

Individuell mätning och debitering installerar Finnvedsbostäder i all nyproduktion samt vid större ombyggnationer. IMD kan omfatta värme, varmvatten och el. IMD är en fördelningsmätning som innebär att hyresgästen betalar för den delen av ett visst energislag som hyresgästen använder.

Finnvedsbostäder tycker det är mer rättvist att alla betalar för det man förbrukar i stället för att alla delar på den totala förbrukningen. Finnvedsbostäder vill ge möjlighet till alla hyresgäster att kunna påverka och ha möjlighet att minska sina kostnader.
Hittills har varmvattenförbrukningen ingått i hyran. Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att förbrukningen kan minska avsevärt när varje hyresgäst får betala för det varmvatten man använder. Minskad förbrukning sparar energi vilket både miljön och privatekonomin vinner på.

Inför varje område som Finnvedsbostäder installerar individuell mätning i efterhand kommer Finnvedsbostäder att ha en förhandling med Hyresgästföreningen om hur mycket din hyra sänks. Så snart detta är klart kommer Finnvedsbostäder att skicka ut information om hur detta ser ut just för dig. Sedan betalar du för den förbrukning som du har. Ju mindre du förbrukar, desto lägre kostnad får du.

Här är ett exempel på hur mätningen och aviseringen ser ut.
Hyresavi avseende månad

Mars: Den sista mars mäter vi förbrukningen av mars månads förbrukning.
April: Mars månadsförbrukning ser du på den avi du får i april och som ska betalas senast den 30 april.

Din förbrukningen kommer att presenteras både på din hyresavi samt på ”Mina sidor” på www.finnvedsbostader.se.

Du kan minska din varmvattenförbrukning genom att:
• Täta droppande kranar. För byte av packning – gör en felanmälan på finnvedsbostader.se.
• Se till att använda diskpropp och sköljbalja när du diskar
• Blötlägg disken en liten stund så lossnar matresterna mycket lättare
• Torka upp överblivet fett ur stekpannan med lite hushållspapper och sortera som matavfall. Det sparar både vatten och diskmedel, och dessutom undviker du stopp i avloppet.
• Tänk på att inte spola kranen på högsta tryck när du bara behöver använda lite vatten
• Duscha hellre än bada. Du kan också korta ner duschtiden – här finns mycket vatten att spara.

Om du flyttar händer följande:
I och med att vattenförbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få en sluträkning per månad, 1-2 månader efter det att du har flyttat.