Sophantering och miljöhus

Finnvedsbostäder

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett sätt och det mesta kan återvinnas. Vi kan också tillsammans spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Det är viktigt för oss på Finnvedsbostäder att se till att du som hyresgäst har möjlighet att källsortera i nära anslutning till ert boende. Två gånger om året (höst och vår) ställer Finnvedsbostäder ut containers i anslutning till miljöhusen för att våra hyresgäster ska kunna slänga allt från vår- och höststädningar. 

I Finnvedsbostäders miljöhus finns följande sorteringskärl:

 

För att förhindra utsläpp av tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium ska alla batterier samlas in.

I miljöhuset finns det batteriholkar/batteribehållare för alla typer av småbatterier

 

Alla produkter som inte brinner ska läggas här. Det kan vara blomkrukor, porslin, speglar, bestick och vassa föremål.

 

 

För att det insamlade glaset ska kunna användas till ny råvara måste det vara fritt från främmande material som keramik, porslin och glödlampor.

Lämna lock och kapsyler i plast- eller metallinsamlingen. Om färgat glas hamnar i en vit behållare måste det klassas som färgat, hjälp oss att sortera rätt.

Här lägger ni era väl förpackade hushållssopor som inte lämpar sig för återvinning. Även mjukplast, frigolit, kasserade kläder och skor läggs här.

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver, en mycket giftig tungmetall som inte får läcka ut i naturen, därför är det viktigt att inte sortera sina lampor i glasåtervinningen eller att slänga dem i vanliga hushållssoporna.

Här lägger man alla förpackningar som är gjorda av metall, t ex konserv- och aluminiumburkar, kapsyler och lock. Glöm inte att även de minsta förpackningarna är viktiga, så som folien på crème fraiche-burken. Förpackningar som är svåra att rengöra, t ex kaviartuben får behålla locket på.

Pappersförpackningar kan bli nya förpackningar, men bara om vi återvinner dem. Här lägger du cornflakespaket, papperspåsar, pappkassar samt wellpappförpackningar. Även mjölk-, juice- och tvättmedelspaket återvinns här., tänk på att sortera deras lock på rätt plats. Kartonger ska plattas till innan de slängs.

Återvunnen plast används som ny råvara till nya plastprodukter. Här läggs alla förpackningar av hårdplast, t ex plastlock, burkar och flaskor.

Med tidningar menar vi dagstidningar, rit- och skrivpapper, reklam och kataloger. Tänk på att inte kuvert ska sorteras med tidningar då klister och fönster klistrar igen maskinerna vid återvinning

 

På några av våra områden kan du återvinna matfett som använts till fritering eller liknande i speciella kärl. 

 

Elektronik återvinner du på närmsta återvinningsanläggning.

 

Grovsopor är avfall som uppkommer i hushållet men som inte ryms i soppåsen eller som av andra skäl inte ska läggas där. T.ex. möbler, cyklar, barnvagnar, studsmattor m.m.

Sälj, byt eller skänk i första hand, för det som ändå måste slängas åker du med till någon av Värnamo kommuns återvinningsanläggningar.

För öppettider/adress besök www.varnamo.se

Mot en avgift kan Finnvedsbostäder hjälpa till med transport av era grovsopor.

 

I närheten av miljöhuset finns gröna komposter för trädgårdsavfall som blomjord och blomväxter.