TV, bredband och telefoni

I alla våra fastigheter erbjuder vi ett baspaket med tv-kanaler som levereras av Com Hem.

För närvarande ingår följande program i det analoga utbudet:

Och i det digitala utbudet ingår följande program:

Önskar du fler kanaler än basutbudet skapar du ett eget avtal direkt med Com Hem.

Har du problem med bild på din tv börja med att kontakta Com Hem på 90 222, ange ditt personnummer och adress.

 

Bredband

I merparten av Finnvedsbostäders lägenheter i centrala Värnamo finns bredbandsalternativen Värnamo Energi och Com Hem. I kransorterna är det enbart Värnamo Energi.

 

Paraboler

Av säkerhetsskäl tillåts inte nyinstallation av paraboler på fasaden eller balkongen eftersom det finns risk för att detta kan skada fasaden och att den kan lossna och skada människor och egendom. 

 

Telefoni

System för telefoni ser olika ut i olika bostadsområden. Kontakta Finnvedsbostäder för information om specifikt bostadsområde.