Forsheda 10:1

Forsheda har ca 1.400 invånare. Forsheda är en utpräglad industriort som vuxit - också som bostadsort - i takt med sin kända gummifabrik.

Forsheda ligger 12 km väster om Värnamo invid riksväg 27. Det är lätt att ta sig till och från Forsheda med bil, buss och Krösatåget.

Forsheda har en väl utbyggd service i form av mataffär, blomsterhandel, pizzeria och frisör. 
Den offentliga servicen består bl.a. av högstadieskola, sporthall, utomhusbad och bibliotek.

Forsheda Ågård 3:136

Forsheda har ca 1.400 invånare. Forsheda är en utpräglad industriort som vuxit - också som bostadsort - i takt med sin kända gummifabrik.

Forsheda ligger 12 km väster om Värnamo invid riksväg 27. Det är lätt att ta sig till och från Forsheda med bil, buss och Krösatåget.

Forsheda har en väl utbyggd service i form av mataffär, blomsterhandel, pizzeria och frisör. 
Den offentliga servicen består bl.a. av högstadieskola, sporthall, utomhusbad och bibliotek.

Forsheda Ågård 3:155

Forsheda har ca 1.400 invånare. Forsheda är en utpräglad industriort som vuxit - också som bostadsort - i takt med sin kända gummifabrik.

Forsheda ligger 12 km väster om Värnamo invid riksväg 27. Det är lätt att ta sig till och från Forsheda med bil, buss och Krösatåget.

Forsheda har en väl utbyggd service i form av mataffär, blomsterhandel, pizzeria och frisör. 
Den offentliga servicen består bl.a. av högstadieskola, sporthall, utomhusbad och bibliotek.