Hjortsjö 7:13

Rydaholm ligger utmed rv 27 ca 30 km sydost om Värnamo och är kommunes största tätort utanför Värnamo med ca 1.600 invånare. Ljungby och Växjö är två andra tätorter, som ligger i en triangel med Rydaholm som centrum. På riksväg 27 tar man sig snabbt med bil och buss till Värnamo eller Växjö. Tågförbindelse finns också i vardera riktningen mellan Värnamo-Rydaholm-Alvesta och Växjö med korta restider. Kust- till kustbanan passerar Rydaholm med sina snabbtåg. 

Rydaholm har ett varierat butiksutbud, banker, apotek och värdshus. Också den offentliga servicen är god: skola, daghem, vårdcentral med flerläkarstation, folktandvård och bibliotek. Rydaholm har ett starkt föreningsliv med kyrkor, idrottsföreningar m.m. Här finns idrottshall, elljusspår och ishall med konstfrusen isbana.