Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

Verksamheter & lägenheter i ett flertal områden

Trådlösa och uppkopplad temperaturmätare har påbörjats att installeras på ett flertal olika områden för att säkerställa att det är rätt temperatur i lägenheter och lokalerna. Genom detta projekt kommer även framledningstemperaturen för värmesystemet att kunna optimeras. Finnvedsbostäder AB har idag ett centralt system installerade i merparten av alla hyresbostäder, som ska förse alla hyresgäster med en inomhustemperatur på 21 grader.

Genom att installera en temperaturgivare i varje lägenhet kan vi se hur varmt det är i lägenheterna, och det gör det lättare att styra över uppvärmningen. Systemet bygger på att man installerar trådlösa givare i lägenheter och lokaler. Givarna skickar information som sedan skickas trådlöst vidare till vårt mätsystem Fördelen med detta är att man slipper dra en massa kablar i varje lägenhet och lokal.

Smartare fastighetsdrift
Utvecklingen av fastigheter har genom uppkopplade lösningar fått sig en ordentlig skjuts framåt i utvecklingen på senare år. Genom de uppkopplade lösningarna kan man på ett smidigt sätt övervaka och optimera utifrån förändrade behov och regleringen av temperatur görs automatiskt. Energianvändningen kan också på ett smidigt sätt analyseras och effektiviseras hela tiden och systemet övervakar via uppsatta mätsensorer hur det faktiska inomhusklimatet förhåller sig gentemot det önskade. Tack vare de installerade sensorerna och systemets övriga ingående komponenter som är kopplade till varandra säkerställer det att hyreslägenheterna har bästa möjliga inomhusmiljö till lägsta möjliga energianvändning.

Översätt