Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Affärsplan 2023-2025

Finnvedsbostäder har arbetat fram en helt ny Affärsplan, denna innebär en tydlig riktning mot en fortsatt utveckling av Finnvedsbostäders ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet.
I affärsplanen presenteras ett antal huvud-, effekt- och operativa mål samt strategierna för att uppnå målen.

Det är av betydelse att förstå att alla våra handlingar, stora som små, påverkar vår omgivning. För att uppnå våra mål krävs kompetenta och engagerade medarbetare och samarbetspartners, vilka tillsammans utgör vår bästa resurs. Till stöd har vi en gemensam värdegrund och tydliga processer som ska vägleda i dagliga beslut och ta oss närmare vår vision – Ett utmärkt boende, för ett gott liv.

Med Finnvedsbostäders nya affärsplan tar vi steget mot en utvecklingsfas och en hög ambition att ha nöjda hyresgäster och ägare, vara en attraktiv arbetsgivare, ha en hållbar ekonomi och klimatpåverkan samt bidra till kommunens bostadsförsörjning. Med vetskapen att våra beslut och vårt arbete idag kommer att påverka generationer framöver är det med stor respekt vi antar affärsplanen. Tillsammans arbetar vi vidare för en hållbar utveckling för våra hyresgäster, Värnamo kommun och Finnvedsbostäder.

Läs vår Affärsplan här. 

Översätt