Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Visselblåsning

Misstänker du att det förekommer missförhållanden hos Finnvedsbostäder AB?
Då kan du rapportera om det genom Värnamo kommuns visselblåsarfunktion.
På den här sidan beskriver vi hur den fungerar.

Om du är anställd hos Finnvedsbostäder eller har en annan arbetsrelation, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult kan du använda Värnamo kommuns visselblåsarfunktion. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om missförhållanden i kommunens verksamheter.
Det finns en ny lag, som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden. Finnvedsbostäder är skyldig att ha en funktion för att ta emot och bedöma rapporter om missförhållanden.
Det är förbjudet för Finnvedsbostäder att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering.
Uppgifter om dig som rapporterar är skyddade av sekretess. Det innebär att uppgifter som kan avslöja din identitet aldrig får lämnas ut av företaget.

Om du är anställd hos Finnvedsbostäder eller har en annan arbetsrelation, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult kan du använda Värnamo kommuns visselblåsarfunktion. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om missförhållanden i kommunens verksamheter.
Det finns en ny lag, som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden. Finnvedsbostäder är skyldig att ha en funktion för att ta emot och bedöma rapporter om missförhållanden.
Det är förbjudet för Finnvedsbostäder att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering.
Uppgifter om dig som rapporterar är skyddade av sekretess. Det innebär att uppgifter som kan avslöja din identitet aldrig får lämnas ut av företaget.

När ska visselblåsarfunktionen användas?
Funktionen ska användas vid missförhållanden som det finns allmänintresse av att det kommer fram.
Några exempel är:

 • Muta
 • Bedrägeri
 • Stöld
 • Jäv
 • En situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • När en närstående gynnas
 • Andra lagbrott

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?
Visselblåsarfunktionen kan inte användas för att rapportera personliga missförhållanden som enbart påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Vem kan lämna en visselblåsarrapport?

 • Anställda i Värnamo kommun & kommunala bolag
 • Personer som söker arbete i Värnamo kommun
 • Kommunens förtroendevalda
 • Volontärer och praktikanter, och den som söker volontärtjänst eller praktik
 • Konsulter
 • Leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du för att rapportera

 • Du rapporterar ditt ärende till det externa företaget Qnister på webbplatsen https://whistle.qnister.com/varnamo
 • Du kan lämna din rapport anonymt och utan kontaktuppgifter. Om du vill göra det, ska du kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare, då kan mottagaren inte se vem du är.

Så hanteras ditt ärende

 • Finnvedsbostäders visselblåsarfunktion hanteras av en extern, oberoende part, företaget Qnister. De tar emot ditt ärende, återkopplar att de tagit emot det och bedömer om det omfattas av visselblåsarreglerna. Om det är så, meddelar Qnister kommunens visselblåsarkommitté, som beslutar om ärendet ska utredas vidare och vem som ska göra utredningen.
 • När utredningen är klar, kan kommittén besluta om att vissa åtgärder ska vidtas. Det kan vara förändrade rutiner, förändrad verksamhetsstyrning, förändrade styrdokument, arbetsrättsliga åtgärder eller polisanmälan.

Läs mer om Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållandenlagen på Riksdagens webbplats.

Översätt