Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

Avfallshantering och miljöhus

Avfall och återvinning
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl kan de tas omhand på ett sätt och det mesta kan återvinnas. Vi kan också tillsammans spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Miljölagstiftningen säger att ni som boende är skyldiga att källsortera era sopor. För att underlätta för er tillhandahåller Finnvedsbostäder i de flesta bostadsområdena möjlighet till källsortering i nära anslutning till ert boende.

Se vår sorteringsguide här

Matavfallssortering
Implementering av utsortering av matavfall pågår successivt i våra bostadsområden. Det innebär att vissa bostadsområden ännu inte är fullt utrustade med utsortering av matavfall, men i de områden som finns ska matavfall sorteras enligt sorteringsguiden.

Övrig sortering
På våra stora områden kan vi erbjuda er som boende välutrustade miljöhus för sortering av ert avfall.

Plastförpackningar: Återvunnen plast används som råvara till nya plastprodukter. Här läggs exempelvis plastpåsar, plastdukar och plastflaskor.

Metallförpackningar: Konservburkar, lock och tuber m.m.

Restavfall: Blöjor, disktrasor, dammsugarpåsar, diskborstar, kuvert m.m.

Pappersförpackningar: Papperspåsar, pizzakartonger, äggkartonger, mjölk/fil/juice-förpackningar. Kartonger ska plattas till innan de slängs.

Ofärgat glas: Ta bort kapsyl och lock, sortera ofärgade glasflaskor och glasburkar här.

Färgat glas: Ta bort kapsyl och lock, sortera färgade glasflaskor och glasburkar här.

Tidningar: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklam och liknande

Farligt avfall och övrigt avfall: Lysrör, elektronik, icke brännbart och grovsopor lämnar ni själva till någon av Värnamo kommuns återvinningscentraler.

Besök varnamo.se för att se återvinningscentralernas öppettider

SÅM (Samverkan, återvinning, miljö)
SÅM är ett kommunalförbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun har bildat tillsammans vars syfte är att hantera sopsortering och återvinning i våra kommuner.

I de flesta kvarter hos Finnvedsbostäder finns redan goda möjligheter att källsortera sina sopor, så som kartong, plast, metall och glas vilket är en bra insats för miljön.

Tillsammans med SÅM fortsätter Finnvedsbostäder att utveckla sopsorteringen i miljöhusen och kommer i etapper införa särskild sortering för matavfall, det vill säga rester från livsmedel som tidigare kastats med annat avfall som inte gått att sortera.

Att sortera sina matrester separat och lämna i särskilda kärl möjliggör nämligen att dessa rester kan omvandlas till biobränsle som sedan kan användas för att värma byggnader eller driva fordon. På så sätt får dina matrester en värdefull funktion.

Nya papperspåsar för matavfallssortering tillhandahålls av Finnvedsbostäder i ditt bostadskvarter.

Översätt