Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Om du vill fixa själv

Som hyresgäst hos Finnvedsbostäder har du möjlighet att göra en del förändringar och förbättringar i din lägenhet för att skapa ditt drömboende. Vi förstår att det är viktigt för dig att kunna sätta din egen prägel på ditt hem, och vi vill gärna stötta dig i detta.

När du väljer att utföra arbeten själv är det dock viktigt att hålla vissa saker i åtanke för att säkerställa ett lyckat resultat. För det första är det viktigt att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt för att undvika problem vid en eventuell besiktning den dag du flyttar ut. Arbetet får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll, och därför är det viktigt att du tar dig tid att utföra arbetet noggrant och noggrant planerar innan du sätter igång.

När det gäller målning är det viktigt att tänka på att målade väggar inte får tapetseras och att kulörvalen bör vara måttliga, du bör därför inte välja extrema eller väldigt mörka färger. 

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du är osäker på vad du själv får göra i din lägenhet. 

Översätt