Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Pool

För att säkerställa en trygg och säker boendemiljö för alla våra hyresgäster finns det strikta regler gällande användningen av pooler på Finnvedsbostäders områden.

Det är inte tillåtet att ha någon typ av pool uppställd i anslutning till boendet. Detta inkluderar både ytor som tillhör dig som hyresgäst, såsom uteplats och balkong, samt allmänna ytor som ägs av Finnvedsbostäder. Detta beslut har tagits av säkerhetsskäl för att undvika potentiella risker och faror för både dig själv och dina grannar.

Pooler kan utgöra en säkerhetsrisk för omgivningen om de inte är ordentligt installerade och underhållna. Risken för olyckor såsom fallskador, drunkning och elektriska stötar är hög om poolen inte uppfyller säkerhetsstandarder och om den placeras på otillräckliga platser.

För att säkerställa säkerheten och trivseln för alla våra hyresgäster ber vi dig att respektera dessa regler och avstå från att placera pooler på dina egna eller gemensamma utrymmen.

Översätt