Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Barnvagn

Barnvagnar får inte ställas i trapphuset då de är en brandrisk samt att trapphuset är en utrymningsväg vid en eventuell brand. I vissa trapphus finns avsedd plats för barnvagnar, saknas detta ska barnvagnar förvaras i lägenhet eller eget förråd.

Översätt