Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Parkeringar

Har du en bil eller en motorcykel? Då behöver du förmodligen en plats att parkera den på, antingen på en parkeringsplats eller i ett garage. På våra bostadsområden erbjuder vi olika typer av parkeringsplatser av parkeringsplatser för uthyrning. Du kan läsa mer om de olika möjligheterna i menyn till vänster.

Söka, byta eller säga upp bilplats
De flesta av våra parkeringsplatser kan hyras av vem som helst, men om det finns flera intresserade av samma plats prioriterar vi våra egna hyresgäster. För att anmäla intresse för en ledig bilplats måste du vara registrerad på vår hemsida. Lediga platser publiceras varje tisdag och du har en vecka på dig att anmäla intresse. Om du inte hittar en lämplig plats är du välkommen att kontakta oss för att se vilka alternativ som finns tillgängliga.

När en bilplats är ledig omgående kan du börja använda den snart kontrakt är signerat och eventuella nycklar, taggar eller registrering av digitalt parkeringstillstånd är gjort. Till parkeringsplatser som inte är lediga omgående hämtas eventuella nycklar eller taggar tidigast den första vardagen i månaden från kl. 13.15. 

Lediga bilplatser hittar du här

Uppsägningstid
Uppsägningstiden för en bilplats är 9 månader enligt hyreslagen. Om du säger upp din lägenhet och behöver säga upp din bilplats i samband med det, är vi flexibla och anpassar uppsägningstiden så den matchar uppsägningstiden för lägenheten.

För allas trevnad
Vi ber dig att parkera endast på markerade parkeringsplatser. På övrig mark råder parkeringsförbud. För att säkerställa att reglerna följs, samarbetar vi med parkeringsföretaget Securitas. Om du ser någon parkera fel kontakta Securitas på telefonnummer 0771-767 000

Översätt