Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

Yttre skötsel

Finnvedsbostäders utemiljöer är en viktig del av ditt boende. Här kan du träffa och umgås med dina grannar och vänner. För att kunna njuta av utemiljön så mycket som möjligt är det givetvis viktigt att den sköts på ett bra sätt. Finnvedsbostäders utemiljöer ska vara vackra, funktionella och trygga.

Målsättningen med våra utemiljöer är att de ska ge ett prydligt och välvårdat intryck. De ska också upplevas som trygga och skapa möjligheter för boende i alla åldrar att umgås, leka och ha trevligt tillsammans. Vår ambition är också att skötselnivån ska vara på en jämn nivå oavsett i vilket område du bor.

Våra utemiljöer ska givetvis vara fullt tillgängliga för er som boende men även för till exempel utryckningsfordon. Därför ska snöröjning och halkbekämpning utföras så att det går att komma fram dit man ska. Trafikmiljön på våra innergårdar är också viktig för att de som bor där ska trivas. Gång- och cykelbanor och innergårdar ska därför i möjligaste mån vara bilfria.

Vår
Snön smälter sakta bort och vi börjar känna av solens värme igen. När snön är borta påbörjar vi arbetet med grusupptagning efter vinterns halkbekämpning, detta brukar att ske i slutet av mars eller början av april. Vi återställer gräsmattor och kantsten som tagit skada av vinterns plogning och en del träd och buskar beskärs. Miljövärdarna gödslar också våra gräsmattor och vi ser över våra rabatter och land. Utemöblerna ställs på plats och vi planterar såklart vårblommor i både urnor och land.

Sommar
Naturen står i full blom och våra miljövärdar är i full gång med att klippa gräs och hålla fint i rabatterna. Under sommaren förstärks vårt team med sommararbetare och säsongsarbetare vilket alltid är ett välkommet tillskott hos oss. Sommaren är utemiljöns högsäsong, speciellt när vädret blir gynnsamt för växtligheten. Vid en riktigt varm sommar måste vi bevattna land och nyplanterade träd etc. Vattnet hämtar vi i Lagan vid kommunens anläggning vilket gör att vi inte påverkar grundvattennivåerna och inte påverkas av bevattningsstopp. Även på sommaren ska du kunna njuta av blommor på ditt område och vi planterar om i våra land och urnor med sommarblommor.

Sedan några år bekämpar Finnvedsbostäder ogräs i rabatterna med ångande vatten. Den miljövänliga tekniken heter Heatweed. Det heta vattnet skadar ogräsets rötter och hämmar tillväxten. Eftersom det bara går åt 1½ liter vatten per kvadratmeter kyls vattnet av på några sekunder, vilket gör att varken människor eller djur riskerar att bränna sig. Inga kemikalier behövs för behandlingen och vattnet hämtas i ån Lagan, miljösmart!

Höst
När löven faller fokuserar miljövärdarna på att beskära träd och klippa våra buskar och häckar. Sommarblommorna har gjort sitt och nu påbörjas istället planering av ljung och höstväxter. Löven som som landat på marken tas om hand fram tills alla löv har fallit av.

Vi förbereder oss också på den första snön genom att flytta ut sandbehållare på områdena och ser över våra maskiner och redskap så att vi är redo när vintern väl kommer.

Vinter
Till vintermånaderna hör snötäckta pulkabackar och isbelagda sjöar, men inte fullt lika uppskattat är igenfrusna entrépartier eller oplogade gångstråk. Hur arbetar Finnvedsbostäder med skottning, sandning samt saltning och vad åligger hyresgästen att själv ta hand om?

Under vintermånaderna arbetar Finnvedsbostäder med snöberedskap, vilket innebär att vi vid behov plogar och säkerställer framkomlighet i våra områden även utanför ordinarie arbetstid. Beredskapsarbetet som sker utanför ordinarie arbetstid har som uppdrag att tillgodose det grundläggande behovet av framkomlighet till våra fastigheter, medan vi under ordinarie arbetstid har mer resurser och därför har bättre möjligheter att ”städa undan” snö och is.

Kombinationen av snöberedskap och kontinuerligt snöarbete under arbetstid gör att Finnvedsbostäder arbetar för att våra områden ska vara framkomliga och säkra. Vi har som mål att de områden som åligger oss att ploga ska vara åtgärdade inom tre arbetsdagar från att snön föll, men för det mesta är plogningen åtgärdad tidigare än så.

Bra att känna till om ansvar vid snöröjning

Entrépartier, gångstråk i bostadsområden, öppna parkeringar och miljön kring miljöhus/tvättstugor:

Finnvedsbostäder ansvarar för snöröjningen här och arbetar med beredskap för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda eventuella behov. Vid kraftiga snöfall eller plötslig isbildning prioriteras alltid områden kring vårdcentraler och äldreboenden för att säkerställa framkomligheten till dessa verksamheter.

Lägenheter med egen ytterdörr:
Hyresgäster i radhus ansvarar själva för snöskottning från sin ytterdörr ut till allmän väg. De som har plats att parkera sin bil i anslutning till lägenheten ska även skotta sin bilplats.

Utanför hyrt garage/C-port:
Finnvedsbostäder skottar med plogbil fram till 50 cm från port, de resterande 50 cm skottar hyresgästen själv.

Översätt