Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Uteplats

Skötsel av uteplats
När det gäller skötseln av din egen uteplats kan du hitta specifik information på ditt hyreskontrakt som gäller för din lägenhet.

Grillning
När det kommer till grillning är det tillåtet att använda elgrill på din uteplats. Dock är användning av kol- och gasolgrill inte tillåtet på grund av brandrisken och risken att röken kan störa dina grannar. För vissa av våra bostadsområden finns särskilda grillplatser tillgängliga för användning.

Om du bor i en lägenhet som har en uteplats med större gräsmatta kan användning av kol- och gasolgrillar tillåtas, under förutsättning att grillen placeras med tillräckligt avstånd från huset för att minimera risken för brand. Vi uppmanar dig att vara hänsynsfull och ta hänsyn till att röken från grillningen kan störa dina grannar.

Insynsskydd
För att sätta upp insynsskydd eller liknande på din uteplats måste du kontakta Finnvedsbostäder för att få godkännande. Detta görs för att säkerställa att eventuella förändringar är förenliga med våra riktlinjer och inte påverkar utseendet eller säkerheten för ditt boende.

Översätt