Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Cyklar

I många av våra bostadsområden finns cykelrum eller cykelgarage där du kan ställa cykeln.

Cyklar får inte ställas i trapphuset. Tänk på att trapphuset är en utrymningsväg vid eventuell brand. Det är därför förbjudet enligt lag att förvara cyklar eller annat i trapphuset.

Glöm inte bort att kolla till din cykel då och då så att den ser funktionell ut. Någon gång om året gör vår personal kontroller i cykelrum och cykelgarage där de märker upp alla cyklar med en tag. Om du använder din cykel tar du bort taggen och slänger i en soptunna. Om du inte tagit bort taggen vid återkontrollen kommer din cykel att forslas bort. Ser den funktionell ut kommer den att förvaras och du kan hämta ut den mot en kostnad. Ser cykeln obrukbar ut kommer den att forslas till återvinningen.

Översätt