Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Namnskylt

Namnet på din lägenhetsdörr, trapphuslista och brevlåda/postbox sätts upp av din kvartersvärd hos Finnvedsbostäder.

Sammanboende
För att även dina eventuella samboende eller inneboende ska få sin post korrekt är det viktigt att deras namn också står på brevlådan. Detta hjälper till att undvika förväxlingar och se till att allas post kommer fram på rätt sätt.

Om du vill lägga till eller ändra namnet på dessa ställen, är du välkommen att skicka ett mail till info@finnvedsbostader.se med önskad ändring.

Översätt