Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Mopeder och motorcyklar

Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i trapphus eller förråd. 

Dels är det en brandrisk att förvara motorfordon i utrymmen som ej är anpassade för det. Trapphus är dessutom utrymningsvägar som måste vara fria från hinder i händelse av en nödsituation. Att parkera mopeder och motorcyklar i dessa utrymmen kan blockera vägen och förhindra en snabb och säker evakuering i händelse av brand eller annan nödsituation. Dessutom kan mopeder och motorcyklar avge störande ljud och lukt om de förvaras nära bostäder inomhus.

Önskar du att förvara din moped eller motorcykel under tak har vi garageplatser för uthyrning som är avsedda för detta ändamål. Se lediga parkeringsplatser här

Översätt