Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Huskurage

Finnvesbostäder är, tillsammans med Hyresgästföreningen och andra lokala fastighetsbolag anslutna till den ideella föreningen Huskurage som verkar för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

  1. Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.
  3. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan skapa mer trygghet.
  4. Notera datum och klockslag samt vad du hör, det kan vara till hjälp för polisen.

Det kan vara livsavgörande att agera!

När barn far illa:
Vid oro för att barn utsätts för våld eller på annat sätt far illa i sin hemmiljö, kontakta kommunens jourhavande socialsekreterare (dagtid) på 0370- 37 74 10 eller ring 112 (kvällstid) och gör en orosanmälan. Du kan vara anonym.

Är du själv utsatt för våld?
Ring Kvinnofridsjouren på 020- 50 50 50 för hjälp och stöd eller kontakta Värnamo kvinnojour på 0370- 475 25. Både kvinnor och män som behöver hjälp kan ringa dessa nummer.

Läs mer om huskurage här

Översätt