Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Studsmatta

Studsmattor får endast placeras på din egen tomt och är inte tillåtna att ställas upp på allmän mark. Detta inkluderar gräsmattor och andra gemensamma områden som ägs av Finnvedsbostäder.

Som hyresgäst ansvarar du själv för säkerheten kring användningen av studsmattan och för att den inte orsakar olägenheter för dina grannar. Det är viktigt att du placerar studsmattan på ett säkert sätt och att du följer tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Vidare är det viktigt att förstå att om studsmattor placeras på allmän mark, såsom gräsmattor, kan det leda till skador på gräsmattan och försvåra för Finnvedsbostäder att sköta om området. Därför ber vi dig vänligen att respektera denna regel för att bevara kvaliteten på våra gemensamma utrymmen.

Översätt