Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Nycklar

Nycklarna till din lägenhet ska du vara rädd om. Som hyresgäst har du ansvar för dina nycklar.

Det är viktigt att du förvarar dina nycklar på ett säkert ställe och inte lämnar dem utan uppsikt för att minska risken för förlust eller stöld. Om du förlorar en nyckel eller om en nyckel behöver ersättas under hyrestiden är det du som hyresgäst som ansvarar för alla kostnader för att få nya nycklar och eventuellt byta låscylinder.

När du flyttar
Vid avflyttning är det också viktigt att alla nycklar återlämnas. Om en nyckel saknas när du flyttar ut kan det medföra extra kostnader för dig som hyresgäst. Därför rekommenderar vi att du noga kontrollerar och samlar ihop alla nycklar innan du lämnar lägenheten för gott.

Beställa extra nycklar
Om du behöver fler nycklar än de du redan har, ordnar vi gärna detta mot en kostnad. Kontakta vår kundtjänst för att göra en beställning av nya nycklar eller om du har frågor angående hanteringen av dina befintliga nycklar.

 

Översätt