Översätt

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss på info@finnvedsbostader.se

Relaterade frågor

El och vatten

Elabonnemang
Finnvedsbostäder har två leverantörer av el, EON i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm och Värnamo Energi i Värnamo.

Vi vet att det är mycket att tänka på när man ska flytta, därför kontaktar vi elbolaget och meddelar om din in- eller avflyttning så att du slipper. Tänk dock på att ni eventuellt behöver avsluta ert abonnemang som ni har i ert tidigare boende om ni inte redan bor hos Finnvedsbostäder.

När vi meddelat elbolaget om er inflyttning får du ett så kallat anvisningspris. Vi rekommenderar därför att ni själva kontaktar elbolaget för att förhandla ett mer förmånligt elavtal.

Eftersom IMD aviseras en månad släpande kommer du som har detta att få en slutfaktura av din mätning en månad efter du har flyttat ut ur din lägenhet.

Individuell mätning och debitering (IMD)
Finnvedsbostäder installerar IMD – individuell mätning och debitering – i alla nybyggda bostadshus samt vid större ombyggnationer i befintliga bostadsområden.

IMD gör det möjligt att mäta förbrukningen av varmvatten och el i varje enskild lägenhet. Det innebär att ni som hyresgäster endast betalar för precis så mycket som ni gör av med. IMD ger alltså hyresgäster möjlighet att själva påverka sina kostnader.

Exempel på hur mätning ser ut:
Den sista mars mäts förbrukningen för mars månad. Förbrukningen för mars debiteras på avin för maj månad.

Gör skillnad för klimatet
Varje handling räknas när det handlar om att minska vår miljö- och klimatpåverkan. på Finnvedsbostäder uppmuntrar vi alla våra hyresgäster att ta små, men betydelsefulla steg för att spara energi och vatten. Genom att göra smarta val i ditt vardagliga liv kan du inte bara minska din egen elräkning utan också bidra till att bevara jordens resurser och minska vår kollektiva klimatpåverkan.

Besök vår sida Gör skillnad för klimatet för praktiska tips och råd om hur du kan spara energi, källsortera ditt avfall och välja miljövänliga alternativ i ditt hem. Tillsammans gör vi skillnad för en mer hållbar framtid.

Översätt